Sukces na horyzoncie - Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Projekt „Sukces na horyzoncie - szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników wg certyfikowanych programów nauczania” jest odpowiedzią na pogorszenie się lub możliwość pogorszenia sytuacji podlaskich MMSP. Wszechobecny i odczuwalny kryzys gospodarczy jest zjawiskiem, który jak pokazują prognozy gospodarcze w najbliższych latach wśród MMSP może się pogłębiać (Raport: System Wczesnego Ostrzegania ISR, III’2013, http://www.isr.parp.gov.pl).

Menadżerowie i pracownicy każdego przedsiębiorstwa są kreatorami jego sukcesów albo przyczyną porażek. Ich odpowiednie przygotowanie, nowoczesne wykształcenie, profesjonalizm i umiejętność skutecznego działania w zmieniających się warunkach, zwłaszcza w dobie kryzysu, są oczywistym wymogiem współczesnego zarządzania.

Istnienie możliwość minimalizacji skutków kryzysu poprzez nowoczesne świadome zarządzanie przedsiębiorstwem oraz odpowiednie przygotowanie kadr firmy - osób odpowiedzialnych za generowanie przychodów, a co za tym idzie, zysków firmy.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Uczestnikom zapewniliśmy pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Kto mógł wziąć udział w szkoleniach?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego oraz i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.


Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych naszych szkoleniach,
Anna Moczulewska
Koordynator projektu

Powrót