Projekt „Era handlowca - najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim”

Bezpłatne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw

Prognozy gospodarcze wskazują, iż do 2015 roku najsilniejszy wzrost popytu na pracę w województwie podlaskim wystąpi m.in. w handlu.

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację na rynku pracy jest Projekt „Era handlowca – najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim” oferujący bezpłatne szkolenia dla kadry menadżerskiej i pracowników działów sprzedaży oraz dla osób, które planują swoją przyszłość zawodową z pracą w handlu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

Dorosłe osoby pracujące zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, osób po 50 r.ż. lub zamieszkujących na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

więcej o projekcie: www.erahandlowca.pl


Zapraszam do udziału w szkoleniach,

Anna Moczulewska
Koordynator projektu

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powrót