Ambasador Biznesu - konkurs dla małych i średnich firm

Gdy w 1999 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego postanowiła zorganizować pierwszą edycję konkursu „Ambasador Biznesu” tak naprawdę tylko sam autor idei wierzył w jej sukces. I cel ten udało się osiągnąć - impreza ta na stałe zagościła w kalendarzu podlaskich wydarzeń i od trzynastu lat wspiera promocję podlaskiej przedsiębiorczości.

W różnego rodzaju klasyfikacjach województwo podlaskie nie należy do czołówki regionów w kraju. Pod względem większości wskaźników ekonomicznych plasuje się na końcu statystyk. Mimo tego, zgodnie z zasadą „myślenia pozytywnego” Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od trzynastu lat organizuje konkurs na najlepszą małą i średnią firmę regionu.

Celem konkursu jest między innymi postawienie wyzwania i zmotywowanie innych firm, aby dorównały albo prześcignęły najlepszych. Od trzech lat wspólnie z Rankingiem Kuriera Porannego pokazujemy zarówno te największe, jak i te nieco mniejsze, ale równie doskonale zarządzane przedsiębiorstwa. A to przecież ci mniejsi są czymś namacalnym, pozwalającym szczególnie startującym w biznesie wierzyć, że sukces może być także ich udziałem.

Konkurs odbył się w dwóch etapach. Z wypełnionych ankiet Fundacja dokonała wyboru grupy firm do drugiego etapu. Następnie eksperci ocenili poziom innowacyjności w firmie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz sytuację finansową. Oceny ekspertów zaprezentowane zostały członkom Kapituły.

Dzięki takiej formule oceny, przy zaangażowaniu w nią ekspertów i najważniejszych autorytetów w województwie, wybrany został ten najlepszy biznes, doskonale zarządzany, przynoszący wymierne efekty finansowe, wprowadzający innowacyjne rozwiązania technologiczne i dbający o jeden ze swoich najważniejszych zasobów – pracowników. Słuszność tej formuły potwierdzają dotychczasowi zwycięzcy: JKT, ASTWA, POM Augustów, Silikaty-Białystok, Kombinat Budowlany, BIAFORM S.A., JAZ-BUD, AC, Grupa Biznes Polska, Metal Fach, Adampol, APS. To prawdziwe perły podlaskiego biznesu.

7 października 2011 roku w Sali Kongresowej Hotelu Gołębiewski na uroczystej Gali Biznesu ogłoszone zostały wyniki XIII edycji Konkursu Ambasador Biznesu - Podlasie 2011.

Zwycięzca tradycyjnie otrzymał tytuł i statuetkę „Ambasador Biznesu” oraz szeroki pakiet promocji i współpracy. W tegorocznej edycji specjalne wyróżnienie i tytuł Lidera Innowacyjnej Gospodarki otrzymała firma, która zrealizowała najwięcej projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kolejnymi tradycyjnymi wyróżnieniami były: Wojewody Podlaskiego – za największy udział eksportu w sprzedaży oraz nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego, za największy przyrost zatrudnienia.

W XIII edycji Konkursu do tytułu nominowanych zostało trzynaście przedsiębiorstw:

- AL BA Sp. Jawna Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko
- Biacomex S.A.
- FARGOTEX Sp. z o.o.
- GASSTECH Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Budowlane Jaz-Bud Sp. z o.o.
- PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o.
- Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
- PROMOTECH Sp. z o.o.
- PP-U-H RODEX Sp. z o.o.
- „Społem” Augustowska Spółdzielnia Spożywców
- Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
- TAG Sp. Jawna Małgorzata Cemer, Albert Cemer.

Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli najwyższych władz, uczelni wyższych, mediów oraz stowarzyszeń biznesowych przeanalizowała oceny ekspertów oraz rekomendacje Fundacji do wyróżnień i dokonała ostatecznego wyboru.

Wyróżnienie Wojewody Podlaskiego za największy udział eksportu w sprzedaży otrzymała firma PROMOTECH eksportująca ponad 85% swojej produkcji.

Marszałek wyróżnienie za największy przyrost zatrudnienia przyznał jednej z największych firm z branży budowlanej w województwie - JAZ-BUD.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego przyznała tytuł Lidera Innowacyjnej Gospodarki firmie PLUM, jednej z najbardziej innowacyjnych firm w skali kraju.

W wyniku decyzji Kapituły w XIII edycji Konkursu Ambasador Biznesu:

III miejsce zajęła firma Fargotex sp. z o.o. z Łomży – lider w imporcie tkanin obiciowych w Polsce. Spółka współpracuje z czołowymi producentami tkanin obiciowych na świecie, w tym z firmą Kets, której jest wyłącznym dystrybutorem. Niezależnie od koniunktury gospodarczej firma odnotowuje stały wzrost wyników finansowych (prawie 42 mln przychodu w roku 2010).

II miejsce zajęła firma Promotech Sp. z o.o. – jedna z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, działająca na światowym rynku w branży elektronarzędzi. Firma posiada dział badawczo – rozwojowy i wdraża własne produkty. Jej ukosowarki, wykrawarki czy specjalistyczne piły i prasy prezentowane są i kupowane na najbardziej prestiżowych targach na obu półkulach.

Zwycięzcą w Konkursie została firma TAG Spółka jawna Małgorzata Cemer, Albert Cemer - białostocka hurtownia warzyw i owoców. Działa od 1995 roku. Jej właściciele zaczęli biznes od jednego Żuka, a dziś handlują z krajami UE i takimi państwami jak Ukraina, Rosja czy Kazachstan, przede wszystkim w oparciu o produkty z województwa podlaskiego. Firma ma własne magazyny i spedycję, ale działa przede wszystkim w oparciu o zewnętrzne firmy transportowe, opierając się na zasobach magazynowych swoich dostawców, których promuje odbiorcom. W 2009 roku spółka TAG uhonorowana została Gazelą Biznesu, a rok później dostała Skrzydła Biznesu. Swoimi wynikami finansowymi, innowacyjnością działalności oraz dbałością o rozwój kadry pracowniczej w pełni zasłużyła na zwycięstwo!

Powrót