Platforma zdalnej nauki dla podlaskich gmin

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr wraz z partnerami prestiżowego Projektu „Kompetentna Gmina - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” zaprosiły gminy województwa podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych realizowanych za pomocą innowacyjnej platformy zdalnej nauki.

Proponowane tematy szkoleń: język angielski, język niemiecki, edytor tekstów MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, grafika prezentacyjna MS PowerPoint oraz obsługa programu MS Publisher.

Oprócz cyklu szkoleniowego pracownicy urzędów gmin będą mogli wziąć udział w forum merytorycznym i skorzystać ze zdalnych konsultacji merytorycznych z lektorem/trenerem. Niewątpliwą zaletą tego typu szkoleń jest 24-godzinny dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej www.supermemo.net.pl przez cały okres trwania szkolenia, dostęp do opiekuna technicznego, w przypadku pytań dotyczących nauki na platformie e-learningowej czy też dostęp do opiekuna merytorycznego, który będzie odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestnikom. Szkolenia te zapewniają również dostęp do narzędzi umożliwiających komunikację
z innymi użytkownikami kursu oraz z opiekunem merytorycznym i technicznym m.in. poprzez forum, chat, e-mail, a także możliwość bezpłatnej kontynuacji nauki oraz dostęp do powtórek po ukończeniu kursu.

Dodatkowych informacji na temat projektu udzieli rzecznik prasowy Projektu:
Anna Moczulewska, tel. kom. 601 803 341, e-mail: amoczulewska@visionpr.eu.Powrót