Rekrutacja gmin do projektu „Kompetentna Gmina”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr wraz z Partnerami Projektu „Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” ogłosiła podczas seminariów wojewódzkich rankingi gmin województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wysoka pozycja gminy w rankingu daje możliwość uczestnictwa w dalszych działaniach Projektu:
• badaniach w zakresie diagnozy kondycji procesów rozwoju lokalnego,
• istniejących kompetencji pracowników gminy,
• potrzeb szkoleniowych
• oraz szkoleniach.

Badania są realizowane systematycznie od lipca 2009 r. Wynikiem badań będą szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb danej gminy. Planowany termin rozpoczęcia pierwszych szkoleń przewidziany jest na listopad bieżącego roku.

Projekt Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym jest kontynuacją realizowanych od ponad 17 lat działań Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr na rzecz samorządów w formie badań, ekspertyz, szkoleń, doradztwa, partnerstwa w realizacji przedsięwzięć prorozwojowych. Współczesne koncepcje rozwoju lokalnego zakładają kluczową rolę jednostek samorządu terytorialnego. W tym kontekście od aktywności samorządu, jako menedżera rozwoju, w znacznym stopniu zależą perspektywy lokalnej gospodarki i poziom życia mieszkańców.

Dodatkowych informacji na temat projektu oraz seminarium udzieli rzecznik prasowy Projektu: Anna Moczulewska, tel. 0601 803 341, (085) 732 09 79,
e-mail: promocja@kompetentnagmina.pl

Powrót