Finał jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008”

W piątek 6 czerwca 2008 r. w hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dziesiątej jubileuszowej edycji konkursu „Ambasador Biznesu - Podlasie 2008". Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego. Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Kurier Poranny, Radio Białystok, Telewizja Polska o/Białystok oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerem Głównym tegorocznej edycji był PKO Bank Polski, zaś sponsorem Podlaski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.

X edycja konkursu miała na celu promocję podlaskiej przedsiębiorczości poprzez prezentację najlepszych przedsiębiorstw działających od lat w województwie podlaskim. Cel ten osiągnięty został dzięki wyłonieniu przedsiębiorstwa, które spośród laureatów dotychczasowych dziewięciu edycji konkursu w ostatnim okresie dokonało największego postępu i które w najwyższym stopniu zasługuje na przyznanie tytułu: „AMBASADOR BIZNESU – PODLASIE 2008”.

Dotychczasowe edycje konkursu miały charakter otwarty. Edycja jubileuszowa skłoniła ku temu, by jako przykład przedstawić wszystkich najlepszych, a wśród nich prawdziwego lidera. Wyjątkowość tej edycji jest powodem jej zamkniętego charakteru.

Lista nominowanych firm:

1. ABAKUS P.P.U.H.
2. AC Spółka Akcyjna
3. AGROVITA sp. z o.o.
4. ASTWA sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo–Asenizacyjne
5. BIAFORM S.A. Zakłady Przemysłu Sklejek
6. EURO-SPED-SERVICE sp. z o.o.
7. FARGOTEX sp. z o.o.
8. GASSTECH Przedsiębiorstwo Produkcyjne sp. z o.o.
9. GRUPA BIZNES POLSKA Wnorowski i Wspólnicy s.j.
10. JAZ-BUD sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane
11. JAZON sp. z o.o.
12. JKT sp. z o.o. Wytwórnia Artykułów Higienicznych
13. KOMBINAT BUDOWLANY sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
14. KONAR PHU Wojciech Stasiełuk
15. MAKRO-PLAST
16. METAL FACH sp. z o.o.
17. PLUM sp. z o.o.
18. SILIKATY-BIAŁYSTOK sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
19. ZETO S.A. Centrum Informatyki

W uroczystości wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących środowisko biznesu, nauki, mediów oraz władze samorządowe.

Gala rozpoczęła się o godz. 20.00. Na początku nastąpiła prezentacja idei konkursu.
W dalszej kolejności przedstawione zostały filmy prezentujące wszystkich półfinalistów - 19 firm nominowanych do tytułu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008”.

Nagradzanie laureatów rozpoczął Andrzej Parafiniuk, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wręczając firmie MARPOL Spółka Akcyjna wyróżnienie specjalne - nagrodę „Euroinwestor Podlasia”. Nagroda ta została przyznana przedsiębiorstwu, które pozyskało najwięcej środków z Unii Europejskiej w ramach programów wspierających rozwój MŚP - programów przedakcesyjnych PHARE oraz funduszy strukturalnych. Następnie Wojciech Dzierzgowski, Wicewojewoda Podlaski wręczył statuetkę „Podlaskiego Żubra” firmie, która odnotowała największy udział eksportu w sprzedaży. Nagroda została przyznana firmie BIAFORM Spółka Akcyjna z Białegostoku. W dalszej kolejności Jarosław Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego wręczył nagrodę firmie METAL FACH Sp. z o.o. z Sokółki. Wyróżnienie to przyznane zostało w kategorii „największy przyrost zatrudnienia”.

Wszyscy uczestnicy balu czekali jednak na najważniejszą chwilę – wręczenie tytułu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008”. Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Andrzej Parafiniuk rozpoczął od wyczytania trzeciego miejsca przyznanego firmie METAL FACH Sp. z o.o. Miejsce drugie przypadło firmie SILIKATY-BIAŁYSTOK Sp. z o.o. I długo wyczekiwana chwila – tytuł „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008” otrzymała AC Spółka Akcyjna z Białegostoku. Nagrodę – statuetkę „Ambasadora Biznesu” wręczyła Alicja Kalinowska - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Bank Polski.

Nie był to jednak jeszcze koniec nagród. Specjalną nagrodę zwycięzcy wręczył również Włodzimierz Ciesłowski, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Wielką atrakcją tegorocznej gali był występ Zbigniewa Wodeckiego wraz z zespołem oraz pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu pary mistrzowskiej. Zaś do późnych godzin nocnych gości bawił zespół BDB.

Powrót