Akademia Innowacji - bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw szansą na rozwój firmy

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Partnerów projektu „Akademia Innowacji i Venture Capital” zapraszam Państwa do wzięcia udziału w cyklu szkoleń dla właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas sześciu dni szkoleniowych dowiecie się Państwo m.in.:
• jak zdobyć bezzwrotne dotacje na rozwój firmy (m.in. na remont i zakup budynków oraz środków trwałych – do 4 mln zł)
• jak należy przygotować biznes plan (dotacyjny i bankowy)
• jak oceniane są wnioski i projekty innowacyjne
• jak być na krok przed konkurencją wykorzystując różne formy wsparcia dla biznesu

UWAGA: firmy korzystające z dofinansowanych szkoleń mogą wykazać się doświadczeniem w korzystaniu z funduszy unijnych, co jest premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków dotacyjnych.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, a wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną w sposób prosty i praktyczny. Prelegentami będą specjaliści z danych dziedzin oraz pracownicy instytucji związanych z finansowaniem rozwoju przedsiębiorstw.

Ze względu na dofinansowanie w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy pokrywają tylko 20% całej kwoty, tj. 840 zł brutto/os. Istnieje również możliwość udziału w poszczególnych dniach szkoleniowych. Koszt udziału w jednym dniu wynosi 140 zł brutto/os. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady. Osobom spoza Białegostoku uczestniczącym w całym cyklu szkoleń zapewniamy bezpłatne noclegi.

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu telefonicznie, tel. (085) 674 35 60, 674 51 78.

Powrót