Konferencja „Ekoturystyka – drzemiący potencjał regionu”

Firma EKOTON wraz z Partnerami Projektu Centrum Zielonych Technologii zorganizowała w Białymstoku w dniach 13-14 marca konferencję p.t. „Ekoturystyka – drzemiący potencjał regionu”. Wzięło w niej udział około stu osób reprezentujących szeroko pojętą branżę ekoturystyczną.

Konferencja odbyła się w ramach podsumowania działania „Ekoturystyka” realizowanego w ramach projektu „Centrum Zielonych Technologii” objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konferencja związana była ściśle z Podlaskimi Targami Turystycznymi odbywającymi się w dniach 14-16 marca b.r. w Białymstoku.

Działanie „Ekoturystyka” ma na celu przedstawienie tej formy wypoczynku jako powrotu do tradycji podróżowania polegającego na aktywnym i dogłębnym zwiedzaniu miejsc przyrodniczo i kulturowo cennych.

Podlasie stwarza doskonałe warunki do wdrażania zasad wypoczynku „w zgodzie z naturą”. Poprzez współpracę z organizatorami ekoturystyki, władzami samorządowymi, mediami i samą konferencję, chcemy przekazać ideę tego działania nie tylko odbiorcom projektu, ale również społeczeństwu naszego regionu.

W przypadku pytań lub wątpliwości chętnie udzielimy dodatkowych informacji, tel. (085) 732 09 79, 0601 803 341.

PROGRAM KONFERENCJI
13 marca 2008 (czwartek)

Miejsce konferencji:
sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Białystok

9:00 - 09:15 Powitanie przybyłych gości i przedstawianie uczestników
Grzegorz Chocian – gospodarz konferencji

09:15 - 09:45 Sławomira Machowicz, PSP Narew - Administrator Projektu
Prezentacja rezultatów projektu Centrum Zielonych Technologii

09:45 - 10:30 Grzegorz Chocian, EKOTON s.c. – Koordynator tematu
Prezentacja podsumowująca realizację i rezultaty tematu Ekoturystyka

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 11:15 Michał Bucholz, współautor modelu szkoleniowego Ekoturystyka
Prezentacja modelu szkoleniowego dla nowego zawodu „Organizator ekoturystyki”

11:15 - 11:45 Dominika Zaręba, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
Prezentacja: Ekoturystyka – forma turystyki zrównoważonej na przykładzie Greenways

11:45 - 12:15 Ewa Figórska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
Prezentacja: Czysta turystyka – nowe wyzwania i możliwości dla branży turystycznej

12:15 - 12:45 Elżbieta Wyrwicz, dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa
Prezentacja: Rozwój turystyki w okresie programowania 2007-2013

12:45-13:45 Lunch

13:45-14:30 Dyskusja z udziałem ekspertów

14:30-15.15 Uroczyste wręczenie Certyfikatów uczestnikom projektu Centrum Zielonych Technologii tematu Ekoturystyka i oficjalne zakończenie konferencji


PROGRAM KONFERENCJI
14 marca 2008 (piątek)

Miejsce konferencji:
sala konferencyjna Podlaskich Targów Turystycznych
Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 A

8:00 - 10:00 Przygotowanie stoiska targowego Ekoturystyka

10:00 - 11:00 Zwiedzanie stoisk targowych

11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie targów

11.30 – 14.30 Zwiedzanie stoisk targowych i spotkania bilateralne

14.30 – 14.40 Sławomira Machowicz, PSP Narew - Administrator Projektu
Prezentacja rezultatów projektu Centrum Zielonych Technologii

14:40 – 14.50 Grzegorz Chocian, EKOTON s.c. – Koordynator tematu
Prezentacja podsumowująca realizację i rezultaty tematu Ekoturystyka

14:50 – 15:00 Michał Bucholz, współautor modelu szkoleniowego Ekoturystyka
Prezentacja modelu szkoleniowego dla nowego zawodu „Organizator ekoturystyki”

15.00 - 15:10 Dominika Zaręba, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
Prezentacja: Ekoturystyka – forma turystyki zrównoważonej na przykładzie Greenways

15:10 – 15:20 Ewa Figórska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
Prezentacja: Czysta turystyka – nowe wyzwania i możliwości dla branży turystycznej

15:20 - 15:30 Elżbieta Wyrwicz, dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa
Prezentacja: Rozwój turystyki w okresie programowania 2007-2013

15:30 - 15:40 Zakończenie konferencji

Program Konferencji może ulec nieznacznym modyfikacjom.


Powrót