Centrum Zielonych Technologii

W dniach 29-30 listopada 2007 roku Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew” wraz z Partnerami Projektu „Centrum Zielonych Technologii” zorganizowała bezpłatne Mobilne Seminarium Upowszechniające oraz Konferencję „Wspieram Zielone Technologie”.

W ramach Mobilnego Seminarium Upowszechniającego uczestnicy odwiedzili m.in. producenta Sera Narwiańskiego w miejscowości Kościuki oraz zobaczyli przydomową oczyszczalnię ścieków w gospodarstwie eko-agroturystycznym „Chata za Wsią” w Wólce Waniewskiej. Zapoznali się również z możliwościami energetycznego wykorzystania biomasy w gminie Trzcianne oraz tradycyjnymi technologiami budowlanymi w „Dworze Dobarz” we wsi Dobarz.

W ramach Konferencji „Wspieram Zielone Technologie” zaprezentowane zostały m.in. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz budowy i funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Ważnym tematem była także ekoturystyka w kontekście tworzenia i wdrażania markowych usług i produktów ekoturystycznych.

W drugim dniu konferencji zaprezentowane zostały praktyczne aspekty wykorzystania zielonych technologii. Były to m.in. prezentacje dotyczące dostosowania starych technologii do systemów jakości i wymogów Unii Europejskiej oraz wykorzystania tradycyjnych pokryć dachowych i technologii budowlanych. Istotną częścią konferencji było wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach finansowania współpracy w ramach klastra zielonych technologii.

Ponadto, w dniu 30 listopada w Augustowie odbyło się jedno ze spotkań tematycznych Partnerstwa Centrum Zielonych Technologii „Ekoturystyka”, w którym uczestniczyli beneficjenci tematu. Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowe elementy projektu oraz planowane działania na najbliższe lata. Przedstawione zostały również korzyści dla turystów wynikające z realizacji projektu, który przyczyni się także do likwidacji nierówności na rynku usług turystycznych.

Projekt „Centrum Zielonych Technologii” jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Projekt stawia sobie za cel wykorzystanie walorów przyrodniczych w taki sposób, aby stały się one sprzymierzeńcami i szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a nie przeszkodą w ich rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią zdecydowaną większość infrastruktury gospodarczej województwa podlaskiego przeżywają nieustanne kłopoty z utrzymaniem się na rynku, a także opłacalnością produkcji. Na przeciw tym kłopotom wychodzi innowacyjny projekt „Centrum Zielonych Technologii”. Udział w projekcie daje przedsiębiorstwom możliwość zmiany bądź rozszerzenia profilu działalności firmy w ramach tematu:
• odnawialne źródła energii
• tradycyjne technologie budowlane
• gospodarka odpadami
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
• ekoturystyka
• produkty lokalne i regionalne

Dodatkowe informacje - Anna Moczulewska, tel. (085) 732 09 79, 0601 80 33 41 e-mail: zielonetechnologie@visionpr.eu.

Powrót