Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód

Pod patronatem Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, a także Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Marszałka Województwa Podlaskiego odbyły się w Białymstoku i Białowieży Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód.

W forum, zorganizowanym w dniach 17-19 października przez NOT w Białymstoku w ramach projektu „Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji”, współfinansowanego ze środków ZPORR, wzięło udział ponad 150 osób z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech, Estonii i Kanady. Byli to przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, oferujący nowe technologie i innowacyjne produkty oraz przedsiębiorcy, poszukujący nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Gościem specjalnym Forum był Raivo Tamkivi z Parku Technologicznego TECHNOPOL w Estonii, do końca ubiegłego roku prezes, a obecnie członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych.

Forum otworzył Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski. Po sesji plenarnej, poświęconej możliwościom współpracy w zakresie wspólnych programów innowacyjnych między Polską a krajami Europy Wschodniej, uczestnicy udali się do Białowieży, by tam prezentować konkretne propozycje współpracy w ramach warsztatów tematycznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska (Environment), zdrowia (Health) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation).

W tym samym czasie w sąsiednich salach odbywały się także indywidualne spotkania partnerów, podczas których uczestnicy, zainteresowani realizacją konkretnych, prezentowanych podczas warsztatów projektów, omawiali zasady ewentualnej współpracy i możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych lub podjęcia wspólnych projektów. Takich spotkań było ponad 50.

Podczas trzydniowego forum zaprezentowano około 100 propozycji projektów współpracy, wiele polskich firm nawiązało kontakty z partnerami z krajów Europy Wschodniej. Bliskość nieskażonej przyrody Puszczy Białowieskiej, piękna pogoda i kryształowe powietrze sprzyjały nawiązywaniu kontaktów biznesowych i zawiązywaniu konkretnych przedsięwzięć – już podczas forum jedna z polskich firm podpisała kontrakt z partnerem z Białorusi.

Organizatorzy:
• Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku – koordynator projektu Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji (MWCI)
• Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach
• Politechnika Warszawska
• Akademia Medyczna w Białymstoku
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• Instytut Łączności
• Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)
• Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)
• Lwowskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (LvCSTEI)
• Republikańskie Centrum Transferu Technologii (RCTT) Mińsk, Białoruś
• Lithuanian Innovation Centre (LIC)

Patronat medialny:
• „Przegląd Techniczny”
• Telewizja Polska O/Białystok
• Polskie Radio Białystok

Dodatkowe informacje:
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku
Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji Rada Federacji
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
tel./fax +48 85 742 91 95
Powrót